Monthly Archives: June 2010

WM Public Viewing – ACEL Summer um Bouillon, de 6 Juli 2010

Well d’Zelt um Bouillon dest Joër 2 Woche laang stoe wärt, huet d’ACEL sech zesumme matt hiire Cerclen ëm e komplette Programm beméit – Summer um Bouillon. Dir sidd natierlech ganz speziell de 6. Juli zu der éischter Hallewfinal agelueden, … Continue reading

Posted in Events | Leave a comment