aACEL Memberskaarten

De Comité vun der Amicale huet a senger läschter Versammlung festgehaalen fir Memberskaarten drecken ze loosen. Dir kridd also no der iwwerweisung vun ärer Cotisatioun, a sou wait mer är Adress hun, d’Memberskaart per Post zougescheckt.

Als Amicale si mir vun de Cotisatioune vun eise Memberen oofhängeg; mir wieren Ierch dofir dankbar wann dir är Cotisatioun vun 10 EUR fir d’Joer 2011 géift op folgende Konto iwerweisen: LU63 0019 2555 9558 5000 – BCEELULL mat der Mentioun “Cotisation Member Actif / Donateur 2011”.

Wann dir fir d’eischt Member gidd, sou geinge mer Ierch bieden fir zousätzlech de Formulär op auszefëllen fir dat mir Aer Donnéen hun, oder eis är Donnéen per E-mail op de contact@aacel.lu ze schecken.

This entry was posted in Internal, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply