Comité 2011

Folgende Comité a Chargen sin op der Assemblée Générale läschten Dezember an um eischte Comité festgeluet gin:
Pierre Even – Président
Tom Faber – Trésorier
Christian Lamesch – Secrétaire
Gil Kandel – Vice-Secrétaire
Marc Hoffmann
Thierry Schaack
Jean-Marie Reding
Jérôme Meyer
Bob Reuter – Webmaster
Réviseurs de caisse: Jeia Scholtus & Georges Hames

Fir all Fro an Ureegung kennt der eis gären en E-mail op de contact@aacel.lu schecken.

This entry was posted in Internal, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply