Newsflash

Memberskaarten: an eisem läschten Newsflash konnt der liesen dat mer Memberskaarten geingen drecke loossen an all Member dei gescheckt kritt. Mir kruuten hei leider e bessi verspeidung mais fir de Studentebal sin se färdeg an da kreien och eis Memberen dei schon hir Cotisatioun bezuelt hun d’Memberskaart per Post zougescheckt.

ACEL Archiven: de 5 Juni huet de Comité e weideren Deel vun den ACEL Archiven gescannt fir dëss ze archiveieren. No der Correspondenz an ACEL internen Dokumenter as och elo d’Pressearchiv digitaliséiert. An desem Kontext maache mer na eng keier en Opruff un eis Memberen dat mer als Amicale frou sin iwwert all Dokument waat mer na kéinte kreien fir dës Archiven ze vervollstännegen. An enger naechster Etapp waerte mer eis Gedanke maachen a wei enger Form dat een dës Archive kann fir all Interesséiert zougänglech maachen.

Echange mat de Studenten: eng Delegatioun vum dem Comité vun der Amicale huet sech och dëst Joer mat der ACEL getraff fir eis Zesummenaarbecht ze verbesseren. Dei ugeschwaaten Themen woren d’Archiven, de Studentebal, d’REEL zu Breissel an de Guide du Futur Diplômé. Och an Zukunft wärt d’Amicale do sin, wann d’ACEL hir Ennerstetzung sicht.

This entry was posted in Events, Internal, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply