Assemblée Générale Ordinaire 2012

Leif Kolleeginen a Kolleegen, Leif Frënn vun der ACEL,

Heimadden wëlle mer Ierch op d’Assemblée Générale vun der Amicale vun der ACEL invitéieren dei dëst Joer an der Taverne Henri VII um Lampertsbierg stattfënnt

Donneschtëss de 20 Dezember 2012, um 19h00.

No der Assemblée geinge mer eis freen fir zesummen na e Patt ze drenkn an eng Klengegkeet z’iessen.

Ordre du jour

  1. Mot de bienvenue du Président
  2. Rapport d’activités 2012 par le secrétaire
  3. Rapport de caisse 2012 par le trésorier
  4. Rapport des réviseurs de caisse 2012 (Nora Wurth & Georges Hames)
  5. Approbation du rapport de caisse 2012
  6. Election des réviseurs de caisse 2013
  7. Décharge du comité sortant
  8. Candidatures au nouveau comité
  9. Election d’un nouveau comité
  10. Discussion ouverte

Wann’s du Loscht hues och am Comité aktif mat ze schaffen, da kanns du deng Kandidatur fir de Comité 2013 bis de 15 Dezember op contact@aacel.lu schecken.

Wann dir är Memberskaart vir 2013 nach net bezuelt gudd an dir scho Member an der aACEL sidd, sou kënnt dir einfach d’Cotisatioun vun EUR 10 fir d’Joer 2013 op eise Konto de LU63 0019 2555 9558 5000 – BCEELULL mat der Mentioun “Cotisation Member Actif / Donateur 2013” iwwerweisen.

Wann dir fir d’éischt Member gitt, sou géinge mer Iech biede fir zousätzlech de Formulär auszefëlle fir dat mir Är Donnée hunn, oder eis Är Donnée per E-mail op de contact@aacel.lu ze schécken.

This entry was posted in Events, Internal, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply