Monthly Archives: October 2013

“Ons Educatioun” Kino Soirée – 9 November 2013

Fir eng weider Geleeënheet ze bidden sech als Ancienen emol erëm ze gesinn, proposéiert d'aACEL dëst Joer erëm eng Kinossoirée, an zwar Samschdes den 9. November. Mir géingen dozou op Schëndels an ee klenge private Kino, wou mir eis géifen … Continue reading

Posted in Events | 3 Comments