Monthly Archives: May 2014

Save the date: 30. Anniversaire vun der ACEL

Léif Frënn vun der ACEL, wéi der bestëmmt wësst, féiert d'ACEL dëst Joër hier 30 Joër! Fir dësen Anniversaire ze féieren, schaffe mir, de Kommittee vun der Amicale vun der ACEL zesummen mam Kommitte vun der ACEL, drunn, fir ee … Continue reading

Posted in ACEL, Events | Leave a comment