Invitatioun: AG vun der AACEL – 17. Dezember 2008

Assemblée générale vun der aACEL, der Amicale des Amis et des Anciens de l’ACEL.

17. Dezember 2008 – ab 18h30

Mir haalen eis AG dest Joër eng Woch eischter of wei 2007, fir ze vermeiden, dass mer naischt z’iessen kréien 🙂

Mir gin des Kéiers bei den Seppl um Lamptersbierg (www.seppl.lu), wou mer ee kaale Buffet an ee Faass Béier fir den owend bestallt hun…

Meld iech dofir sou séier wei méiglech un, fir dass mer bescheed kenne soen zou weivill mer sinn… 

Bis lo hu mer fir 40 Léit reservéiert… wann der sech méi umellen, musse mer nach eng Kéiers nobestellen… an nofroen weivill si der maximum unhuelen…

A mer mussen (leider) 10 Euro Participatioun op de Kapp froen fir de Buffet an dei 50l Béier vum Faass! 🙂 Detailer zum Bezuelen kritt der vun eis, soubaal der iech ugemeld huet… meld iech w.e.g. net un, wann der net kommt… well mir bleiwen soss op deenen kaeschten setzen… 🙁

D’Umeldung leeft bis den 30. November 2008, 17:00 Auer, am leifsten per facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=42608958942 soss per email un bob@aacel.lu

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue du Président
2. Rapport d’activités 2008 par le Secrétaire
3. Rapport de caisse 2008 par le Trésorier
3.B. Rapport des réviseurs de caisse 2008
3.C. Approbation du rapport de caisse 2008
4. Présentation et discussion des projets en cours
5. Commentaires de l’assemblée générale
6. Décharge du comité sortant
7. Candidatures au nouveau comité
8. Election d’un nouveau comité
9. Divers

Les candidatures aux postes dans le nouveau comité sont à adressées au Président par lettre écrite ou par courrier électronique.

This entry was posted in Events, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply